tiêu hao năng lượng

Muối và sức khỏe người lao động nặng

Muối và sức khỏe người lao động nặng

VTV.vn - Nhu cầu các chất dinh dưỡng và đặc biệt là natri cần thiết cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt quan trọng đối với những người lao động nặng.