Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi công nhân không nghe kẻ xấu xúi giục

Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi công nhân không nghe kẻ xấu xúi giục

VTV.vn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, công nhân bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu.