tổng sản lượng

Sản lượng sắn lát khô xuất khẩu Việt Nam đạt 1,5 triệu tấn

Sản lượng sắn lát khô xuất khẩu Việt Nam đạt 1,5 triệu tấn

VTV.vn - Theo tính toán, tính đến giữa tháng 6/2015, tổng sản lượng sắn lát khô xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,5 triệu tấn.