Trần Anh Tú

Ông Trần Mạnh Hùng xin rời ghế Phó Chủ tịch VPF

Ông Trần Mạnh Hùng xin rời ghế Phó Chủ tịch VPF

VTV.vn - Quyết định này được ông Trần Mạnh Hùng đưa ra trong cuộc họp giữa các thành viên của Hội đồng quản trị VPF diễn ra chiều nay (22/5).