Chuẩn bị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X

Phương Mai-Thứ sáu, ngày 12/09/2014 20:29 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận buổi họp (Ảnh: HM)

Ngày 12/9, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X...

Nghị quyết Trung ương 6 khóa X đã xác định nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một nền kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường, vừa chịu sự chi phối bởi các quy luật kinh tế của Chủ nghĩa Xã hội và các yếu tố bảo đảm tính định hướng Xã hội Chủ nghĩa.

Sau 5 năm thực hiện, Nghị quyết đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trước hết, hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện và đồng bộ. Vai trò, hiệu quả, sức cạnh tranh của các chủ thể kinh tế, các loại hình doanh nghiệp được nâng lên, môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện, bình đẳng và thông thoáng hơn, huy động tốt hơn các nguồn lực trong và ngoài nước.

Các yếu tố thị trường và các loại thị trường được hình thành đầy đủ, đồng bộ hơn, gắn kết với thị trường khu vực và quốc tế. Hầu hết các loại giá đã vận hành theo nguyên tắc thị trường, thực hiện cơ chế giá thị trường có sự quản lý Nhà nước đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Vai trò của Nhà nước được điều chỉnh phù hợp hơn với cơ chế thị trường, ngày càng phát huy dân chủ trong đời sống kinh tế xã hội, hạn chế và kiểm soát độc quyền kinh doanh. Hội nhập kinh tế quốc tế sâu, rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, theo nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Đó là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện 3 đột phá chiến lược. Chưa có đột phá lớn trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển, quyền tự do kinh doanh, môi trường kinh doanh chưa thật sự bảo đảm cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp, giá cả một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu chưa thật sự tuân thủ theo nguyên tắc thị trường, quản lý điều hành còn lúng túng.

Doanh nghiệp Nhà nước chưa thể hiện được đầy đủ vai trò nòng cốt và quy mô nhỏ. Trình độ phát triển của các loại thị trường còn thấp, thị trường tài chính - tiền tệ, bất động sản còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước chưa cao. Các nỗ lực đổi mới kinh tế trong nước chưa thực sự đáp ứng yêu cầu các cam kết hội nhập.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa là rất cần thiết, góp phần quan trọng trong quá trình tổng kết 30 năm đổi mới cũng như vào báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 tới đây.

Bộ Chính trị yêu cầu báo cáo sơ kết phải bám sát vào Nghị quyết Trung ương 6, đánh giá, nêu bật được một số chuyển biến tiến bộ mới kể từ 2008 đến nay, trong bối cảnh khó khăn như giai đoạn vừa qua; đồng thời cần đề cập những vấn đề mới đang đặt ra trong thực tiễn để tiếp tục bổ sung, nghiên cứu, nhất là những lĩnh vực còn hạn chế.

Bộ Chính trị cho rằng, qua sơ kết 5 năm thực hiện cho thấy về cơ bản, các mục tiêu, quan điểm, chủ trương và giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa của Nghị quyết 6 vẫn còn phù hợp và còn nguyên giá trị.

Bộ Chính trị đã nhất trí ban hành kết luận về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, giao Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp cùng Ban kinh tế Trung ương tiếp thu ý kiến Bộ chính trị để sớm ban hành kết luận.

Mời quý vị theo dõi VIDEO nội dung chi tiết dưới đây:

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước