Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một văn kiện lịch sử

Việt Dũng - Phạm Hà-Thứ ba, ngày 01/09/2009 15:00 GMT+7

Năm nay, nhân kỷ niệm 40 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời và cũng là kỷ niệm 40 năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện Di chúc của Người, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã cho ra mắt bạn đọc cuốn “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một văn kiện lịch sử”.

Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc toàn văn bản Di chúc của Bác, quá trình Bác viết Di chúc; Một số văn kiện của Đảng, Nhà nước về quá trình thực hiện Di chúc của Người. Một nội dung quan trọng khác của cuốn sách là tập hợp, tuyển chọn các bài viết tiêu biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các tầng lớp văn sỹ, trí thức, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử Việt Nam về một văn kiện vô giá - Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Một văn kiện lịch sử” là cuốn sách phản ánh tập trung tư tưởng tình cảm của Bác Hồ căn dặn thế hệ mai sau cũng như quá trình 40 năm mỗi người dân Việt Nam thực hiện lời căn dặn của Người trước lúc đi xa. Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài phân tích trong cuốn sách này đã thể hiện rõ, đó không chỉ là những lời căn dặn đơn thuần cuối cùng của một người trước lúc đi xa, mà đó còn là kết tinh những tinh hoa, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một người đã hiến dâng cả cuộc đời mình vì sự nghiệp cách mạng Việt Nam, vì hạnh phúc của từng người dân với mong ước thật giản dị rằng, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành…

40 năm qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra chỉ thị vào ngày 29/9/1969 về đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ Tịch”. 40 năm ấy, mỗi Đảng viên, mỗi cán bộ hay mỗi người dân Việt Nam đã khắc sâu trong tâm trí những lời căn dặn của Bác kiên quyết thực hiện trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Phấn đấu thực hiện hoài bão lớn nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân như lời Bác căn dặn trong bản Di chúc: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân” cũng như những lời căn dặn về công tác chỉnh đốn Đảng; Xây dựng và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau kiên định con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt gần nửa thế kỷ qua, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn lựa để xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phát triển, con người Việt Nam được sống trong hòa bình, độc lập và hạnh phúc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước