Hoàn thiện thể chế - Động lực cho đổi mới

Anh Phương - Chí Trung-Thứ sáu, ngày 12/02/2016 21:08 GMT+7

VTV.vn - Đảng và các cơ quan Nhà nước có những bước đi cụ thể về mặt thể chế, luật pháp để thực sự phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bệnh viện Giao thông vận tải là đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực y tế do Nhà nước thành lập mà tư nhân được góp vốn và tham gia quản lý. Trong 5 năm qua đã có hơn 550 doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa hay sắp xếp lại. Nhờ tiến trình này, đất nước đã huy động được nguồn nội lực không nhỏ cho phát triển.

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình đang tiếp tục phát triển với nhiều nội dung. Nhưng có thể thấy, yêu cầu hàng đầu vẫn là làm sao đặt người dân vào trung tâm của sự phát triển. Thời gian qua, bên cạnh không ngừng đổi mới về tư duy, Đảng cùng các cơ quan Nhà nước cũng đã không ngừng có những bước đi cụ thể về mặt thể chế, luật pháp để thực sự phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế  - xã hội. Sau gần 30 năm, bản Hiến pháp được sửa đổi năm 2013 đã lần đầu tiên công nhận mọi người có quyền được tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Đường lối của Đại hội 12 đã xác định một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của đất nước thời gian tới là phải đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Với nhiều người, một trong những việc phải làm là phải đẩy mạnh tiến trình chuyển từ Nhà nước điều hành sang Nhà nước kiến tạo phát triển.

Kể từ năm nay, vận hội của đất nước trong tiến trình hội nhập sâu rộng là rất lớn, song để biến những vận hội này trở thành động lực phát triển thì thách thức đang nằm ở phía Nhà nước. Bởi chỉ có tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới mới khơi dậy được mọi tiềm năng và nguồn lực nhằm tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước