Hôm nay (1/1), nhiều chính sách mới có hiệu lực

Cẩm Nhung-Thứ tư, ngày 01/01/2014 10:30 GMT+7

Bắt đầu từ hôm nay (1/1), ngày đầu tiên của năm mới 2014, nhiều chính sách mới, quan trọng... chính thức có hiệu lực, đặc biệt là Hiến pháp 1992 sửa đổi.

So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua năm 2013 có nhiều điểm mới; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quy định rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy Nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

Cũng bắt đầu từ hôm nay, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp thay đổi như sau: Vùng I: 2.700.000 đồng/tháng; vùng II: 2.400.000 đồng/tháng; vùng III: 2.100.000 đồng/tháng; vùng IV: 1.900.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay từ 250.000-350.000 đồng/tháng.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học tại các cơ sở giáo dục đại học. Bắt đầu từ hôm nay, mức hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng nay bằng 60% mức lương tối thiểu chung và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, sẽ ngừng sản xuất, lưu thông xăng không chì RON 83. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị này của Bộ Công Thương. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành văn bản bãi bỏ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật về xăng không chì RON 83 sản xuất, lưu thông trên thị trường.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước