Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XI

Phương Mai-Thứ năm, ngày 08/05/2014 16:25 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP

Sáng nay (8/5), tại trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc đề cập những nội dung chính sẽ được Trung ương thảo luận tại hội nghị này.

Theo đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 9 sẽ bàn về các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội XII của Đảng; quy chế bầu cử trong Đảng; việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; cùng một số vấn đề quan trọng khác.

Đề cập đến nội dung Trung ương thảo luận về tổng kết 15 năm nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh văn hóa được coi như một yếu tố có vai trò quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia dân tộc, do vậy sau 15 năm thực hiện nghị quyết về văn hóa, cần phải tổng kết lại để có những chủ trương, quyết sách phát triển mạnh mẽ về văn hóa, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Đề cập việc chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Trung ương sẽ cho ý kiến đề cương báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tuy mới là dự thảo đề cương sơ bộ những đây là bước khởi đầu rất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình đại hội XII của Đảng.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu những trọng tâm Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến về nội dung định hướng chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII về quy chế bầu cử trong đảng; về thực hiện quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; về tổng kết việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Mời quý vị theo dõi những nội dung chi tiết qua VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước