“Khát”… lao động đi biển

Tấn Quýnh-Thứ bảy, ngày 08/02/2014 08:00 GMT+7