Ngành xuất bản sẽ đạt mốc 450 triệu bản/năm vào năm 2020

Việt Linh-Thứ tư, ngày 19/03/2014 16:46 GMT+7

Ngành xuất bản sẽ đạt mốc 450 triệu bản/năm vào năm 2020 trong đó có 20-30% là xuất bản phẩm điện tử.

Đó là một nội dung trong quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố sáng 19/3.

Theo đó, mục tiêu phát triển trong lĩnh vực xuất bản sẽ là: Nâng cao năng lực hoạt động của các nhà xuất bản; Duy trì nhịp độ tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm, phấn đấu đến năm 2020 số lượng xuất bản phẩm đạt 5 bản/người/năm, đến năm 2030 đạt khoảng 7 bản/người/năm tương đương 700 triệu bản/năm.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực in, phát hành cũng đặt mục tiêu cụ thể như đến năm 2020 có 50-60% cơ sở in sử dụng công nghệ, thiết bị in hiện đại; 70% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một trung tâm phát hành xuất bản phẩm hiện đại; kim ngạch xuất khẩu xuất bản phẩm đến năm 2030 tăng 4,5 lần so với năm 2013…

Để đạt được các mục tiêu nói trên, quy hoạch cũng đề ra một số giải pháp triển khai có hiệu quả như: Chỉ xem xét thành lập mới nhà xuất bản với ngành, lĩnh vực và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có nhà xuất bản; không thành lập mới cơ sở in trong khu dân cư, thực hiện di dời các cơ sở in từ khu dân cư vào khu công nghiệp, khuyến khích việc huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào hoạt động xuất bản, in và phát hành; nhà nước hỗ trợ các cơ sở xuất bản, in phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số…

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước