Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Phương Mai-Thứ sáu, ngày 14/03/2014 19:52 GMT+7

Ngày 14/3, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nêu rõ: Từ những định hướng của Nghị quyết, Nhà nước ban hành nhiều cơ chế chính sách, chương trình, dự án, đồng thời tăng đầu tư ngân sách cho lĩnh vực rất quan trọng này, nhiều địa phương đã vận dụng Nghị quyết sáng tạo sát với điều kiện thực tế nên đạt kết quả tích cực.

Trong giai đoạn 2009-2013, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp bình quân đạt gần 3% mỗi năm; kim ngạch xuất khẩu ở mức 15,2%, năm 2013 đạt gần 28 tỷ USD. Nông nghiệp phát triển ổn định, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trong nước là yếu tố quan trọng góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị xã hội.

Sau 5 năm thực hiện nghị quyết, đời sống của nông dân được nâng cao, thu nhập bình quân của nông dân năm 2013 ước đạt khoảng gần 20 triệu đồng/năm, tăng gấp đôi so với năm 2008, 5 triệu lao động nông thôn đã được giải quyết việc làm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 2%, hết năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn còn khoảng 12 %. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng khang trang, văn minh, cơ sở hạ tầng thiết yếu được cải thiện nhanh.

Kết luận cuộc họp, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tầm quan trọng của nghị quyết Trung ương 7 đã bao quát được những nội dung về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn toàn diện đầy đủ mang tính chiến lược và đột phá, nhận được sự nhất trí cao ở trong đảng và trong hệ thống chính trị, và toàn dân ủng hộ tham gia vào việc triển khai.

Với những kết quả đạt được sau 5 năm, Tổng Bí thư nhấn mạnh nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, hiệu quả rõ rệt. Bộ Chính trị cũng đánh giá nông nghiệp đã có bước phát triển khá mạnh và toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành một số mô hình sản xuất tiên tiến dựa trên cơ sở khai thác tốt lợi thế tài nguyên, áp dụng khoa học công nghệ cũng đã mang lại giá trị gia tăng khá cao, có nhiều cách làm sáng tạo như mô hình cánh đồng lớn, liên kết giữa nhà nông - doanh nghiệp và nhà khoa học theo hướng chặt chẽ và bền vững hơn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong mấy năm qua điều kiện còn khó khăn nhưng nông nghiệp phát triển là nền tảng vững chắc để tạo điều kiện giữ ổn định kinh tế, xã hội. Tuy nhiên Bộ Chính trị cũng cho rằng sau 5 năm thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế, nông nghiệp vẫn phát triển theo chiều rộng chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của nhiều loại sản phẩm còn thấp. Thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn còn thấp, hệ thống hạ tầng nông thôn, nhất là các vùng miền núi chậm được cải thiện….

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Bộ Chính trị cơ bản tán thành các phương hướng, chủ trương, giải pháp để thực hiện tốt hơn Nghị quyết trong thời gian tới và vấn đề đầu tiên là phải hiểu đúng và chính xác vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn để phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực nông dân.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với thực tiễn, nhất là chính sách đất đai, đầu tư, thuế, bảo hiểm, đào tạo nghề cho nông dân, thu hút các nguồn lực xã hội và khuyến khích nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Bộ Chính trị cũng cho rằng cần tiếp tục các giải pháp chăm lo đời sống nông dân gắn liền với việc xây dựng giai cấp nông dân trong thời kỳ mới và phát huy mạnh mẽ hơn nữa quyền làm chủ của người nông dân.

Về xây dựng nông thôn mới, Bộ Chính trị cho rằng đây là chủ trương tốt, được lòng dân và đang thành phong trào nên tiếp tục kiên trì thực hiện. Do vậy trong thời gian tới, các địa phương, các ngành liên quan cần tiếp tục rút kinh nghiệm, chú ý xây dựng đồng bộ hạ tầng kinh tế và xã hội, xây dựng phát triển kinh tế gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo đảm môi trường nông thôn. Bộ Chính trị thống nhất sẽ ban hành Kết luận tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 ( khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    BẢN TIN THỜI TIẾT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước