Tổng Bí thư chủ trì họp Ban chỉ đạo TƯ về chống tham nhũng

Phương Mai -Thứ sáu, ngày 15/11/2013 22:23 GMT+7

 Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

Báo cáo đề xuất bổ sung một số vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Báo cáo tiến độ thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý 8 vụ án, 2 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Sau khi nghe các thành viên Thường trực Ban chỉ đạo phát biểu ý kiến, thay mặt Thường trực Ban chỉ đạo, Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận cuộc họp. Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc tổ chức 7 đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo là chủ trương đúng đắn, kịp thời, có tác dụng tốt; các cấp uỷ, tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình, 70 cơ quan, đơn vị chức năng được kiểm tra, giám sát thấy được ưu điểm, hạn chế, ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong công tác thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng. Những kết quả này đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa X và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư nêu rõ: 7 đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát, việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý, đưa ra xét xử một số vụ án trọng điểm; các đoàn cũng kiến nghị đưa thêm vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo một số vụ việc, vụ án; đưa vào diện Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc một số vụ việc, vụ án; kiến nghị các ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành ủy trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án... Thường trực Ban chỉ đạo đã góp nhiều ý kiến quan trọng để tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo trình Ban chỉ đạo xem xét, quyết định trong phiên họp tới.

Về việc thực hiện kết luận tại phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đối với 8 vụ án, 2 vụ việc, Tổng Bí thư đề nghị Ban Nội chính Trung ương tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các thành viên Thường trực Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác của mình, tiếp tục chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra vụ việc, phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Thường trực Ban chỉ đạo cũng đã cho ý kiến giải quyết một số công việc khác theo chương trình và quy chế làm việc của Ban chỉ đạo; giao Ban Nội chính Trung ương chuẩn bị thật tốt các báo cáo phục vụ cho phiên họp tới của Ban chỉ đạo.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước