Ủy ban TVQH cho ý kiến về Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

Thu Trà-Thứ ba, ngày 14/01/2014 15:41 GMT+7

Tiếp tục phiên họp 24, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, sáng 14/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp 7.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cho rằng: Sau 12 năm thi hành, Luật Tổ chức Quốc hội đã có đóng góp quan trọng, làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Tuy nhiên, một số quy định của Luật còn chung chung, trùng lắp hoặc chưa thống nhất với các luật khác. Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và đặc biệt là để cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp mới vừa được Quốc hội thông qua.

Theo các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với 6 chương 140 điều, dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) đã có sự điều chỉnh lớn về mặt bố cục so với Luật hiện hành. Về phạm vi điều chỉnh, có đại biểu đề nghị trong lần sửa đổi này nên tập trung nghiên cứu, điều chỉnh về cơ cấu, bố cục, phạm vi điều chỉnh của Luật; cụ thể hóa các quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội để thuận tiện cho đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong việc thực hiện các quy định này.

Một số vấn đề được nêu lên trong quá trình tổng kết việc thi hành Luật Tổ chức Quốc hội là việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, đặc biệt là về phạm vi thực hiện hoạt động giám sát, cũng như phạm vi giám sát của các cơ quan này cần được xác định ngay trong Luật.

Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm cũng như hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, có thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 35% tổng số đại biểu Quốc hội; đồng thời quy định cụ thể hơn về việc bảo đảm điều kiện làm việc đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Ngoài ra, có đại biểu đề nghị nên quy định về vấn đề lấy phiếu tín nhiệm trong lần sửa đổi lần này.

Quý vị có thể theo dõi nội dung chi tiết qua VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước