tượng đài Bác Hồ

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Không đánh đổi môi trường để phát triển

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Không đánh đổi môi trường để phát triển

VTV.vn - Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý tỉnh Gia Lai phải tích cực phòng chống tham nhũng, chú trọng giữ rừng, nâng độ che phủ, không đánh đổi môi trường để phát triển.