tuyến đường sắt đô thị

Hoàn thành thiết kế tàu tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

Hoàn thành thiết kế tàu tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

VTV.vn - Đoàn tàu tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội sẽ có biểu tượng Khuê Văn Các, biểu tượng của Hà Nội ở đầu tàu.