Unilever Việt Nam

Phát động chiến dịch truyền thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch”

Phát động chiến dịch truyền thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch”

VTV.vn - Sáng 15/5, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã phối hợp cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Unilever Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông "Hành trình 10 triệu bàn tay sạch".