văn bản luật

Pháp tuyên chiến với thông tin giả mạo trên Internet trong kỳ bầu cử

Pháp tuyên chiến với thông tin giả mạo trên Internet trong kỳ bầu cử

VTV.vn - Pháp sẽ sớm ban hành một văn bản luật để chống lại các thông tin giả mạo trên Internet trong các kỳ bầu cử.