văn hóa pháp

Filmbook - độc đáo cùng sách tương tác

Filmbook - độc đáo cùng sách tương tác

VTV.vn - Film Book: Xem phim hay để viết sách, làm phim và sáng tạo những giá trị mới là chủ đề cuộc hội thảo mà Trung tâm Văn hóa Pháp tổ chức