Vệ sinh an toàn thực phẩm

Chuyến đi màu xanh: Câu chuyện của vi khuẩn và nông nghiệp sạch

Chuyến đi màu xanh: Câu chuyện của vi khuẩn và nông nghiệp sạch

VTV.vn - Vi khuẩn và nông nghiệp sạch là hai khái niệm gắn bó chặt chẽ với nhau. Nhưng cụ thể mối quan hệ ấy như thế nào thì không phải ai cũng biết