viện phí

Minh bạch chi phí y tế tại Mỹ không được cải thiện trong những năm gần đây

Minh bạch chi phí y tế tại Mỹ không được cải thiện trong những năm gần đây

VTV.vn - Hệ thống chăm sóc sức khoẻ công ở Mỹ hiện không được minh bạch trong việc báo giá viện phí