vũ điệu xanh 2014

Thí sinh Vũ điệu xanh KV phía Nam "nóng" với thể loại Freestyle

Thí sinh Vũ điệu xanh KV phía Nam "nóng" với thể loại Freestyle

Freestyle - thể loại mới của Vũ điệu xanh năm nay đã được các thí sinh miền Nam hưởng ứng sôi động không kém các vũ công miền Bắc.