ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017

Thể Thao VTVCập nhật 19:33 ngày 17/09/2017

VTV.vn - Cùng Thể Thao VTV nhìn lại chặng đua cuối cùng của giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 từ TP Bảo Lộc đi TP Hồ Chí Minh qua những hình ảnh ấn tượng.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 1.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 2.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 3.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 4.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 5.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 6.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 7.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 8.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 9.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 10.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 11.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 12.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 13.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 14.

ẢNH: Những khoảnh khắc ấn tượng chặng 14 Giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 - Ảnh 15.