Hành trình "Tôn Hoa Sen - cùng em đi học" tại Thanh Hóa

Dư Kiên (Ban Thể thao)Cập nhật 09:00 ngày 24/08/2016

VTV.vn - Chương trình "Tôn Hoa Sen - cùng em đi học" vẫn đang tiếp tục hành trình trao những phần quà ý nghĩa tới các em nhỏ trên cả nước.

Hành trình 'Tôn Hoa Sen - cùng em đi học' tại Quảng Bình Hành trình "Tôn Hoa Sen - cùng em đi học" tại Quảng Bình

VTV.vn - Sau thành phố Huế, chương trình "Tôn Hoa Sen - cùng em đi học" vẫn đang tiếp tục hành trình trao những phần quà ý nghĩa tới các em nhỏ trên cả nước.