Hội thảo khoa học: 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Nam-Thứ sáu, ngày 29/08/2014 16:43 GMT+7

Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa được Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức sáng 29/8 tại Hà Nội.

Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận. (Ảnh: TTXVN)

Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu với các tham luận làm nổi bật những giá trị, ý nghĩa của bản Di chúc của Người. Bản Di chúc đã thể hiện tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiều vấn đề quan trọng, có ý nghĩa đối với sự phát triển của Việt Nam những năm qua và cả mai sau.

Chiến lược trồng người là một vấn đề lớn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Trong Di chúc để lại, Người đặc biệt nhấn mạnh tới việc bồi dưỡng thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Gần 50 tham luận tại hội thảo đã làm sáng tỏ những giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiều vấn đề lớn về Đảng, đoàn kết, về nhân dân lao động, về việc xây dựng con người Việt Nam mới.

45 năm đã qua, nhưng những lời dạy trong Di chúc của Người đã cho thấy tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn của những nội dung tư tưởng trong bản Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam cho tới ngày nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước