bãi rác nam sơn

Vì sao khu xử lý rác gần 800 tỷ đồng không hoạt động?

Vì sao khu xử lý rác gần 800 tỷ đồng không hoạt động?

VTV.vn - Sau 4 năm, nhà máy có công suất xử lý rác 500 tấn tại huyện Đông Anh vẫn chưa đi vào hoạt động.