bắn tốc độ

Thiết bị cảnh báo súng bắn tốc độ vào thị trường nội địa bằng cách nào?

Thiết bị cảnh báo súng bắn tốc độ vào thị trường nội địa bằng cách nào?

VTV.vn - Các thiết bị cảnh báo súng bắn tốc độ được sản xuất ở bên kia biên giới; có thể đặt hàng với số lượng, chất lượng theo yêu cầu; được vận chuyển bằng xe khách hoán cải.