cán bộ cấp chiến lược

Hoàn thiện thể chế công tác cán bộ - Nền tảng vững chắc cho một nhiệm kỳ Đại hội XIII "đức - tài"

Hoàn thiện thể chế công tác cán bộ - Nền tảng vững chắc cho một nhiệm kỳ Đại hội XIII "đức - tài"

VTV.vn - Bổ nhiệm sai - chuyện "thâm căn cố đế" đã từng bước được giải quyết bởi đường lối, quyết định sáng suốt của Đảng, từ đó, giúp củng cố niềm tin từ nội bộ Đảng, từ nhân dân.

 
X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước