cây thuốc quý

Các huyện vùng cao Quảng Nam và Kon Tum cùng phát triển vùng dược liệu

Các huyện vùng cao Quảng Nam và Kon Tum cùng phát triển vùng dược liệu

VTV.vn - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và giúp đồng bào vùng cao sớm thoát nghèo, nhiều mô hình dược liệu ở các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đã hình thành và mang lại hiệu quả.