chăn nuôi Việt Nam

Luật Chăn nuôi cần thiết để khắc phục những bất cập của ngành

Luật Chăn nuôi cần thiết để khắc phục những bất cập của ngành

VTV.vn - Cần có luật chăn nuôi để khắc phục những bất cập, yếu kém trước đây khi các văn bản quy phạm pháp luật cũ không còn phù hợp với các đạo luật mới và với thông lệ quốc tế.