Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Trời sinh một cặp: Chế Nguyễn Quỳnh Châu được khen giống Hồ Ngọc Hà

Trời sinh một cặp: Chế Nguyễn Quỳnh Châu được khen giống Hồ Ngọc Hà

VTV.vn - Hát lại hit của Chi Pu, Chế Nguyễn Quỳnh Châu được 3 HLV "Trời sinh một cặp" giành giật và khen ngợi hết lời.