chính sách ưu đãi

Việt Nam - Timor Leste đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư

Việt Nam - Timor Leste đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư

VTV.vn - Doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào quốc gia giàu tiềm năng Timor Leste, từ đó đóng góp một phần vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và quốc gia này.