Các đại biểu đánh giá cao văn kiện Đại hội XII của Đảng

Quỳnh Trang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 22/01/2016 20:58 GMT+7

VTV.vn - Các đại biểu đã đánh giá cao những điểm mới cốt lõi trong các văn kiện của Đại hội XII của Đảng.

Những điểm mới cốt lõi trong các văn kiện của Đại hội XII của Đảng đã nhận được đánh giá cao của các đại biểu tham dự Đại hội, nhất là những nội dung xung quanh công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân. Các đại biểu cho rằng, những nội dung mới được đưa vào văn kiện lần này cho thấy Đảng đưa ra được các giải pháp hết sức phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Một trong những điểm mới được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng là vấn đề phát huy dân chủ. Cụm từ này không chỉ được thể hiện ngay trong chủ đề của Đại hội mà còn bao trùm xuyên suốt trong toàn bộ nội dung Báo cáo chính trị trình Đại hội. Các đại biểu cho rằng đây là sự nhận thức sâu sắc và đầy đủ của Đảng về dân Chủ. Điều này hết sức cần thiết cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Trong nội hàm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, dự thảo văn kiện đã xác định xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Các đại biểu đồng tình và đánh giá cao khi dự thảo văn kiện đã bổ sung thêm cụm từ "đạo đức" vào nội dung này, nhất là trong bối cảnh Đảng đã nhận định có biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên.

Bên lề phiên thảo luận về các văn kiện của Đại hội XII, các đại biểu cũng cho rằng, các giải pháp quan trọng được đề cập trong báo cáo chính trị là rất cần thiết đối với công tác xây dựng đảng hiện nay. Các đại biểu nhất trí với quan điểm được đề cập trong báo cáo là trong những năm tới trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII. Đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cập trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Với các giải pháp đề ra, các đại biểu cho rằng đây là cơ sở để Đảng tiếp tục thực hiện được mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ đó để từ đó tránh được một trong những nguy cơ đe dọa sự lãnh đạo của Đảng và tồn vong của chế độ như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đã chỉ ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước