Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông Mobifone quyết tâm chuyển đổi nhanh, mạnh, hiệu quả trong nền kinh tế số

Thanh Thúy-Thứ bảy, ngày 01/08/2020 06:00 GMT+7

Toàn cảnh đại hội.

VTV.vn - Sáng 31/7, Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp; Hoàng Vĩnh Bảo - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; thành viên Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội số 5 của Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Đảng ủy Khối DNTW và 161 đại biểu, đại diện cho đại diện cho 1.350 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông Mobifone quyết tâm chuyển đổi nhanh, mạnh, hiệu quả trong nền kinh tế số - Ảnh 1.

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại Đại hội cho thấy, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức (đặc biệt là nhiệm kỳ đầu hoạt động theo mô hình đảng bộ cấp trên cơ sở; vụ việc AVG diễn biến phức tạp, kéo dài) nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty luôn thể hiện tinh thần quyết tâm cao, dám nghĩ, dám làm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Tổng công ty thực hiện những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.

Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh đạt 97%, không có tổ chức Đảng yếu kém; tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%; doanh thu hợp nhất của Tổng công ty ước đạt 225.079 tỷ đồng, tăng trưởng 2.61%/năm; lợi nhuận trước thuế ước đạt 36.429 tỷ đồng, tăng trưởng 5,17%/năm; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 34.828 tỷ đồng, tăng trưởng 2,97%/năm.

Cơ sở hạ tầng phát triển từ 21.000 trạm lên 32.000 trạm, trạm 3G từ 15.000 trạm lên 32.000 trạm; phát triển được mạng 4G mới với 30.000 trạm.

Năm 2015, với dấu mốc chưa có mạng cáp quang nhưng đến nay MobiFone đã có mạng cáp quang liên tỉnh tại 54 tỉnh, thành phố. Luôn đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động.

Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông Mobifone quyết tâm chuyển đổi nhanh, mạnh, hiệu quả trong nền kinh tế số - Ảnh 2.

Ban chấp hành mới ra mắt.

Xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ Tổng công ty đã chủ động tích cực tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Sau hội nghị, các đảng viên viết thu hoạch, các cấp ủy trực thuộc, người đứng đầu cấp ủy xây dựng và triển khai chương trình hành động, kế hoạch hành động cá nhân đảm bảo gắn việc học tập với thực hiện nghị quyết tại đơn vị và Tổng công ty. 100% cấp ủy trực thuộc ban hành chương trình hành động để triển khai trong thực tiễn hoạt động của từng đơn vị.

Đồng thời, Tổng công ty gắn chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy dân chủ, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

Về công tác kiểm tra, giám sát, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty thực hiện kiểm tra 17 đảng ủy, chi bộ cơ sở; giám sát 18 chi bộ cơ sở trực thuộc và người đứng đầu cấp ủy. Ủy ban kiểm tra các cấp ủy cơ sở đã thực hiện công tác kiểm tra tại 70 lượt chi bộ trực thuộc; giám sát 101 chi bộ trực thuộc và 274 lượt đảng viên.

Xác định mục tiêu Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Ban Bí thư phát động là một nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngoài việc ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện, Đảng ủy Tổng công ty đã ký kết hợp tác cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với 17 đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo triển khai phương án cơ cấu lại Tổng công ty giai đoạn 2017 - 2020, bao gồm các nội dung chủ yếu: điều chỉnh mô hình tổ chức, hình thành lên các khối kinh doanh - khối tạo sản phẩm - khối kỷ thuật công nghệ - khối đầu tư và khối quản lý để tăng cường chuyên môn hóa; điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư giai đoạn 2018 - 2020; đổi mới, áp dụng các công cụ quản trị hiện đại, thực hiện chuyển đổi số…

Đến nay, Tổng công ty cơ bản hoàn thành các nội dung theo phương án, đồng thời tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện mô hình tổ chức các đơn vị thuộc Tổng công ty, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phục vụ tốt công tác bán hàng.

Công tác thoái vốn của Tổng công ty được triển khai, đảm bảo đúng tiến độ hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan quản lý nhà nước. Công ty cổ phần hóa đang từng bước triển khai, thực hiện trên nguyên tắc từng bước, chắc chắn, lựa chọn được đối tác tin cậy, có năng lực, uy tín để có thể nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp đồng thời tránh thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước.

Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông Mobifone quyết tâm chuyển đổi nhanh, mạnh, hiệu quả trong nền kinh tế số - Ảnh 3.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng và ghi nhận những thành quả mà Đảng bộ MobiFone đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tính chiến đấu, thái độ nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, tinh thần tự phê bình, tính cầu thị và sự trưởng thành về tư tưởng, tổ chức của Đảng bộ; đánh giá cao trách nhiệm, ý thức kỷ luật và nhiệt tình, tâm huyết của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Đảng bộ, trong quá trình khắc phục hậu quả sau vi phạm kỷ luật và vi phạm pháp luật.

Tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị tiếp tục truyền thống đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hiệu quả, tạo bước phát triển nhanh và bền vững.

Nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tổng Công ty phấn đấu có những bước chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, đột phá cả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lập nhiều thành tích mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, Đại hội bầu các đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo vào Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở tiêu chuẩn là chính, cần có cái nhìn toàn diện giữa tiêu chuẩn và cơ cấu một cách hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực quan trọng.

Đồng thời, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu Đại hội cần xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ trí tuệ, đại diện ý chí, nguyện vọng, tình cảm của Đảng bộ Tổng Công ty là đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông Mobifone quyết tâm chuyển đổi nhanh, mạnh, hiệu quả trong nền kinh tế số - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh dấu chặng đường mới đang mở ra với nhiều cơ hội và thách thức. Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống chuyên nghiệp - nhiệt huyết - nghĩa tình, xây dựng Tổng công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, có trình độ công nghệ, chuyên môn hóa cao và quản trị hiện đại trong nền kinh tế số.

Các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về xây dựng tổ chức Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng bộ Tổng công ty phấn đấu hàng năm tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ 80% trở lên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 75%, Đảng bộ Tổng công ty xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ chính trị, phấn đấu tổng doanh thu tăng trưởng 6-7%/năm, thị phần kết nối di động 26-30%; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 5-7%/năm; năng suất lao động tăng trưởng 6%/năm; nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 26 đồng chí. Lấy ý kiến Đại hội giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Tổng công ty. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty. Bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 6 đồng chí.

Đại hội cũng đã nhất trí bầu 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước