Điểm mới trong tiêu đề Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng XII

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/09/2015 20:32 GMT+7

VTV.vn - Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng XII đã được công bố rộng rãi. Trong đó, tiêu đề của Dự thảo văn kiện quan trọng này đã có những điểm mới.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ XII là văn kiện đưa ra định hướng phát triển cho 5 năm tiếp theo của đất nước. Định hướng đó được thể hiện rõ trong tiêu đề của văn kiện này là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tiêu đề của Dự thảo Báo cáo chính trị có 5 thành tố và điểm mới đầu tiên phải kể tới là: "Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định". Đây là nội dung lần đầu được đưa vào tiêu đề của Dự thảo.

Bên cạnh đó, các thành tố khác đều có những nét mới đáng chú ý. Cụ thể, về nhiệm vụ xây dựng Đảng, tiêu đề của Dự thảo đặt vấn đề: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Đây là yêu cầu mới, lớn hơn và toàn diện hơn so với yêu cầu đặt ra tại Đại hội XI là: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng".

Dự thảo Báo cáo chính trị đặt vấn đề: "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa". So với Đại hội XI, Dự thảo Báo cáo chính trị mới thêm cụm từ: "dân chủ xã hội chủ nghĩa".

Một thành tố khác là: "Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới", yếu tố "đồng bộ" được nhấn mạnh để khắc phục những hạn chế trong thực tiễn những năm qua, khi có nhiều mặt, nhiều lĩnh vực chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chưa được triển khai thực hiện một cách đồng bộ.

Điểm quan trọng khác, Dự thảo không đặt vấn đề là phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp như Đại hội XI mà chỉ nhấn mạnh là sớm đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đây là một sự điều chỉnh mục tiêu so với Đại hội XI, thể hiện một cách nhìn thực tế hơn đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam.

Sau khi lấy ý kiến góp ý và được thông qua, tiêu đề của Dự thảo Báo cáo chính trị cũng sẽ là chủ đề của Đại hội XII của Đảng. Đây cũng là tư tưởng chỉ đạo xây dựng các văn kiện của Đại hội và là cơ sở để xác định mục tiêu, nội dung trọng tâm xuyên suốt của nhiệm kỳ sắp tới. Có thể nói, tiêu đề của Dự thảo văn kiện trình Đại hội cũng sẽ là những định hướng quan trọng nhất cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới. Chính vì vậy, mỗi điểm mới được đề cập trong tiêu đề của Dự thảo văn kiện đều rất cần được nhìn nhận, phân tích và được hiểu kỹ lưỡng, thấu đáo.

Để trao đổi sâu hơn về vấn đề này, chương trình Thời sự 19h hôm nay (21/9) đã mời đến trường quay PGS. TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương và cũng là thành viên Ban soạn thảo Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng lần thứ XII.

Lý giải về việc Dự thảo Báo cáo chính trị mới thêm cụm từ "dân chủ xã hội chủ nghĩa", PGS. TS Nguyễn Viết Thông cho biết: "Cương lĩnh 2011 đã khẳng định, dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của việc phát triển đất nước. Hiến pháp năm 2013 cũng đã khẳng định, Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ; Nhà nước của dân, do dân, vì dân; tất cả quyền lực thuộc về nhân dân và Hiến pháp cũng đã khẳng định, phải phát huy dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện của nhân dân".

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước