Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội Việt Nam

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 07/11/2015 21:08 GMT+7

VTV.vn - Cần đổi mới nhận thức về dân chủ tư sản và dân chủ vô sản cũng như mở rộng cách tiếp cận về dân chủ.

Đó là quan điểm được Phó Giáo sư Trần Văn Phòng đưa ra tại Hội thảo khoa học với chủ đề "Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội Việt Nam- những vấn đề lý luận và thực tiễn".

Vào đúng ngày kỷ niệm 98 năm Cách mạng Tháng 10 Nga, tại cuộc Hội thảo khoa học với chủ đề "Nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn", nhiều nhà nghiên cứu đã cho rằng, trong 30 năm Đổi mới vừa qua ở nước ta, hệ thống lý luận cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã bước đầu được hình thành. Nhưng công tác lý luận mới về chủ nghĩa xã hội còn nhiều hạn chế, lạc hậu, tính dự báo thấp, kết quả nghiên cứu chưa đáp ứng thực tiễn của tiến trình hội nhập.

Cần đổi mới nhận thức về dân chủ tư sản và dân chủ vô sản, cũng như mở rộng cách tiếp cận về dân chủ. Đó là quan điểm được Phó Giáo sư Trần Văn Phòng đưa ra tại Hội thảo. Ông cũng cho rằng, bài học tổng kết lịch sử nhân loại cho thấy loài người nhất định tiến tới chủ nghĩa xã hội và con đường tất yếu của Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhưng để thành công, Việt Nam cần học những kinh nghiệm của giai cấp tư sản khi đánh đổ chế độ phong kiến xây dựng chế độ tư bản chủ nghĩa.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng nhận thức mới về xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong xu thế hội nhập về lâu dài cần sớm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với thực hành quy chế dân chủ trong Đảng.

Một nhà nghiên cứu cho rằng, cũng như kinh tế thị trường từng được hiểu chưa đầy đủ, nhận thức về nhà nước pháp quyền cũng cần được nhận thức đúng đắn hơn, bởi cả kinh tế thị trường hay Nhà nước pháp quyền đều sản phẩm chung của nhân loại chứ không của riêng chế độ nào.

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội hay con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cần phải tiếp tục được nghiên cứu, làm sáng tỏ bằng những căn cứ khoa học và thuyết phục. Bởi chỉ khi có được một hệ thống lý luận tốt về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phù hợp với thời đại xuất phát từ thực tiễn và bắt nguồn từ hiện thực thì Đảng Cộng sản Việt Nam mới hoàn thành được mục tiêu cao cả là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước