Quốc hội thống nhất mở ra chương mới cho sự phát triển đất nước

Ngọc Thành - Đức Thắng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/12/2015 22:29 GMT+7

VTV.vn - Kể từ ngày Quốc hội thống nhất họp phiên đầu tiên, đến nay, thiết chế dân chủ và nguyên tắc mọi quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân ngày càng được hoàn thiện.

Ngày 2/6/1976, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã chính thức khai mạc. Tại kỳ họp này, 492 đại biểu đại diện cho 23 triệu của tri cả nước đã bàn luận và đi đến quyết định nhiều vấn đề hệ trọng để hoàn thành công việc thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua Quốc kỳ, Quốc huy, bầu ra Chính phủ, lấy Hà Nội là Thủ đô và thông qua Quyết nghị về đổi tên nước từ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Lê Như Tiến, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng: “Tên nước thể hiện bản chất sự phát triển của đất nước. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được Quốc hội đặt tên từ những kỳ họp thứ nhất và Kỳ họp thống nhất Bắc Nam đổi tên là Cộng hòa XHCNVN mang tính lịch sử và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thời điểm hai miền thống nhất, phù hợp với cương lĩnh của Đảng và phù hợp với nguyện vọng nhân dân”.

Như vậy, với quyết định tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI, chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Với tên mới - Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nước ta bước sang một thời kỳ mới, thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng một xã hội dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước và đổi tên nước đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy toàn diện sức mạnh phát triển đất nước.

Nhà Sử học Dương Trung Quốc: “Đang ở không khí cả nước thống nhất thì người ta muốn hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, lớn hơn và xác định lúc bấy giờ chủ nghĩa xã hội là giấc mơ của loài người. Nên bấy giờ Quốc hội mới đặt vấn đề là phải biến giấc mơ đó thành hiện thực”.

Quốc hội nước ta cũng có những bước đổi mới quan trọng, từ khâu bầu cử đại biểu đến hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động để thể hiện tốt hơn vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất thay mặt nhân dân thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và đưa đất nước ngày càng có được vị thế càng cao trên trường quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước