chỗ dựa tinh thần

Người mẹ 20 năm đưa con thoát khỏi nghiện ngập

Người mẹ 20 năm đưa con thoát khỏi nghiện ngập

VTV.vn - Bằng tấm lòng của người mẹ, bà Minh Lê đã kiên nhẫn đưa con đi cai nghiện trong suốt hơn 20 năm và đồng hành cùng con vượt qua sự cám dỗ của ma túy.