chủ quyền quốc gia

Bản Tuyên ngôn độc lập đặt nền tảng xây dựng hệ giá trị quốc gia

Bản Tuyên ngôn độc lập đặt nền tảng xây dựng hệ giá trị quốc gia

VTV.vn - Trong bản Tuyên ngôn độc lập, tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức sâu sắc về độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Đây chính là những giá trị cốt lõi nhất.

 
X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước