chức danh chủ chốt

Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội bầu các chức danh chủ chốt

Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội bầu các chức danh chủ chốt

VTV.vn - Ngày14/6, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng nhiều chức danh quan trọng khác đã được bầu lại tại Kỳ họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân khóa mới.