chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Kiên định cơ cấu lại nền kinh tế

Kiên định cơ cấu lại nền kinh tế

Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu liên tục của mỗi nền kinh tế. Chính vì vậy, cần phải kiên trì và kiên định thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn này.

 
X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước