cổ đông chiến lược

TIS Inc. trở thành cổ đông chiến lược của Tinhvan Group

TIS Inc. trở thành cổ đông chiến lược của Tinhvan Group

VTV.vn - Ngày 20/6/2018, các thủ tục theo thoả thuận đầu tư của TIS Inc., thành viên của TIS INTEC Group, vào Tinhvan Group (Tinh Vân) đã được hoàn tất.