công dân Australia

Australia tăng cường kiểm tra trình độ với người nhập cư

Australia tăng cường kiểm tra trình độ với người nhập cư

VTV.vn - Những người nhập cư muốn trở thành công dân Australia trong thời gian tới sẽ phải trải qua bài kiểm tra về các giá trị Australia và phải có trình độ tiếng Anh tốt.