Công nghiệp nặng

Đà Nẵng ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao

Đà Nẵng ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao

VTV.vn - Các dự án lớn tại Đà Nẵng đã chuyển dần từ các lĩnh vực công nghiệp nặng sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công nghiệp chế biến, chế tạo.