công tác tìm kiếm

Bàn giao hài cốt quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Bàn giao hài cốt quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Quân khu 9 cùng với địa phương 10 tỉnh của Campuchia đã tổ chức bàn giao và tiễn đưa hài cốt Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia được tìm thấy trong mùa khô 2017- 2018.