cửa hàng online

Bán hàng đa kênh là một xu thế rất tự nhiên, không thể ngăn lại được

Bán hàng đa kênh là một xu thế rất tự nhiên, không thể ngăn lại được

VTV.vn - Theo đánh giá của CEO Trần Trọng Tuyến – người đứng đầu dự án Sapo X, bán hàng đa kênh là một xu thế rất tự nhiên, không có cách nào để ngăn lại xu thế này.