Đại hội đồng LHQ

Hội đồng Bảo an LHQ  có 5 thành viên không thường trực mới

Hội đồng Bảo an LHQ có 5 thành viên không thường trực mới

VTV.vn - Ngày 8/6, Đại Hội đồng LHQ đã bầu 5 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2019- 2020 là Bỉ, Cộng hòa Dominica, Đức, Indonesia và Nam Phi.