Cam kết nêu gương của người đứng đầu tạo động lực cho cả đơn vị

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 18:33 GMT+7

VTV.vn - Sự cam kết nêu gương của người đứng đầu sẽ tạo ra động lực của cả một cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Lần đầu tiên, các cán bộ chủ chốt ở tỉnh Quảng Bình đã cùng ký cam kết về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến nay, nhiều nội dung cam kết đã trở thành hiện thực. Đây cũng là động lực giúp cho địa phương này vượt qua những thách thức chưa từng có, khi cùng một lúc phải đối đầu với khó khăn bởi lũ lụt và sự cố về môi trường biển trong năm vừa qua.

Quảng Ngãi, một bản cam kết tương tự cũng đã được các cấp ủy giao kết với người đứng đầu các đơn vị trên địa bàn. Kết quả có thể vẫn cần phải có thêm thời gian để đánh giá nhưng đến nay, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ được siết chặt hơn.

Vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao đã được nhìn nhận rõ hơn là điều ai cũng có thể cảm nhận được. Cán bộ là cái gốc của công việc. Sự cam kết nêu gương của người đứng đầu sẽ tạo ra động lực của cả một cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, để ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức và lối sống trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hành cam kết nêu gương. Đây rất có thể sẽ là một kinh nghiệm cần được nghiên cứu, nhân rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI