Giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công

Giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công

30.09.2018

VTV.vn- Bộ Y tế mới đây cho biết sau khi chuyển sang cơ chế tự chủ, chỉ tính riêng ở 25 bệnh viện trực thuộc Bộ này, đã có hơn 25.000 nhân viên y tế không hưởng lương từ ngân sách.

Có nên giao quyền tự chủ hoàn toàn cho các trường phổ thông?