đánh bắt thủy sản

Tuyên truyền đánh bắt thủy sản đúng pháp luật

Tuyên truyền đánh bắt thủy sản đúng pháp luật

Hải quân và kiểm ngư, những lực lượng chức năng trên biển luôn sát cánh với bà con. Việc tuyên truyền đánh bắt đúng pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức.

 
X

BẢN TIN THỜI TIẾT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước